Värt att veta – lunchföredrag vid SLU Umeå

Senast ändrad: 22 augusti 2019

Under samlingsnamnet Värt att veta ordnar SLU Umeå spännande lunchföredrag.

Föredragen tar cirka 30 minuter och vi bjuder på vegetarisk soppa och bröd, så långt det räcker. Vi håller till i SLU-biblioteket.

Lunchföreläsningarna våren 2019 är avslutade. Föreläsningarna har filmats. Filmerna går att nå längre ned på denna webbsida.

Höstens program läggs ut här, så snart det finns klart. De flesta av höstens föredrag kommer att hållas på engelska. De är öppna för alla men anpassade främst till anställda, studenter och alumner (dvs. tidigare studenter).

Se på inspelningar från våren 2019

30 januari: Blandskog och blandade mål Talare: Emma Holmström, SLU

Länk till inspelning.

13 februari: Skogen och klimatångesten – så tacklar vi skadegörarna Talare: Jan Stenlid, SLU

Länk till inspelning.

20 februari:Vi kan inget göra, för ord står mot ord” Talare: Elin Olofsson, årets SLU-alumn. Extrainsatt föredrag.

Länk till inspelning.

27 februari: Sex laxar och en laxtrappa Talare: Lo Persson, SLU

Länk till inspelningen.

13 mars: Renen visar vägen för landskapsplanering Talare: Per Sandström, SLU

Länk till inspelningen.

27 mars: Hälsa och naturvård – betydelsen av gröna stadsmiljöer Talare: Marcus Hedblom, SLU

Länk till inspelning.

10 april: Bekämpa fattigdom – plantera ett träd Talare: Håkan Örberg

Länk till inspelning.

24 april: Skogen, maten, hälsan – globala perspektiv på mat- och näringssäkerhet Talare: Camilla Widmark, SLU

Länk till inspelning.

8 maj: Will Children Create Climate Change Concern among Denialists in the United States? Talare: Nils Peterson, North Carolina State University. Extrainsatt föredrag. (Föredraget hålls på engelska.)

Länk till inspelning.

Länk till presentation (pdf).

Se på inspelningar från våren 2018

2018 års lunchföredrag i serien Värt att veta genomfördes 6 onsdagar under perioden 14 februari – 23 maj. Filmer från föreläsningarna nås under respektive programpunkt.

14 februari: Genvägar till kunskap om det vilda Talare: Göran Spong, SLU

Länk till inspelning.

28 februari: Vad betyder egentligen bioekonomi? Ett samtal med genusperspektiv på skogens möjligheter Talare: Gun Lidestav, SLU och Maria Johansson, LTH

Länk till inspelning.

14 mars: Genetiskt modifierade växter och växtmutanter. Låter farligt, men vad är det? Talare: Ove Nilsson, SLU

Länk till inspelning.

28 mars: Kan företag ta samhällsansvar och samtidigt gå med vinst? Talare: Tommy Lundgren, SLU

Länk till inspelning.

11 april: Från monokultur till variationsrikt? Om det moderna skogsbrukets historia Talare: Anna Sténs, Umeå universitet

Länk till inspelning.

23 maj: A Nitrogen Story. Talare: Torgny Näsholm, SLU. Extrainsatt föredrag. (Föredraget hålls på engelska.)

Länk till inspelning.

Se på inspelningar från våren 2017

2017 års lunchföredrag i serien Värt att veta genomfördes fem onsdagar under perioden 1 mars – 26 april. Filmer från föreläsningarna nås under respektive programpunkt.

1 mars: Från rymden till din skog – och om konsten att få träden att växa i datorn. Talare: Anna-Lena Axelsson och Jonas Bohlin, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU.

Länk till inspelning.

15 mars: Sköna insekter på väg – men ack så oönskade! Talare: Åke Lindelöw, institutionen för ekologi, SLU.

Länk till inspelning.

29 mars: Skogsdöd och sjöförsurning – var kalkningen rätt väg att gå? Talare: Rektor Peter Högberg och vicerektor Kevin Bishop, SLU. Moderator: Hjalmar Laudon, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU.

Länk till inspelning.

12 april: När skogen brinner – vad händer då? Från brandbekämpning till naturvård. Talare: Anders Granström, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU och Birgitta Boström, skogsförvaltare vid SCA. Moderator: Göran Ståhl, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap, SLU.

Länk till inspelning.

12 april: Forestry, sustainable development and everything. Talare: Peter Holmgren, Director-General vid Center for International Forestry Research (CIFOR). Extrainsatt föredrag. (Föredraget hålls på engelska.)

Länk till inspelning.

26 april: Klimatpolitik i det lilla och det stora: ett föredrag om varför bättre vedspisar i Afrika kan vara en mer effektiv klimatåtgärd än flygförbud. Talare: Bengt Kriström, institutionen för skogsekonomi, SLU.

Länk till inspelning.

GDPR-information

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontaktperson för denna behandling är Pernilla Christensen, vicedekan vid fakulteten för skogsvetenskap och med ansvar för föredragsserien.

Vi direktsänder och tillgängliggör föredrag samt efterföljande frågestund ur föredragsserien Värt att veta på internet för att sprida information om SLU:s verksamheter till SLU:s anställda, studenter, allmänhet m.fl.

De personuppgifter som vi samlar in är när en besökare vid ett föredrag ställer en fråga till föredragshållaren. Denna fråga hörs i direktsändningen och sedan också på den film som tillgängliggörs på webben (på Youtube i 2 år). Under föredragets gång kan även fotografering av scen och eventuellt publik förekomma. Detta för att kunna dokumentera och informera om föredragsserien.

Om du har synpunkter på SLU:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till integritets- och dataskyddsfunktionen på dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.

Fullständig information om behandlingen av personuppgifter återfinns här:
GDPR-information för föredragsserien Värt att veta.

Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se