Skogsskadecentrum

Senast ändrad: 14 april 2021

Regeringens uppdrag till SLU: "SLU ska utforma en långsiktig plan för ett skogsskadecentrum som ska initieras den 1 januari 2021 och avse arbetet med att förebygga och övervaka skogsskador orsakade av stormar, bränder, torka, växtskadegörare och klövvilt m.m. (...)"

Arbetet inom SLU Skogsskadecentrum avser att förebygga och övervaka skogs­skador orsakade av ett brett spektrum av skadegörare. För uppdraget anvisas maximalt 28 MSEK för 2021 och i planeringen har utgångspunkten varit att den långsiktiga finansieringen ligger kvar på samma nivå därefter.

Föreliggande plan har tagits fram genom ett antal interna arbetsmöten på SLU med bred medverkan från institutioner som har verksamhet inom skogsskadeområdet. Uppdelningen av ansvar mellan SLU, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket har tagits fram i samråd mellan de tre myndigheterna. Vidare har en preliminär plan stämts av med intressenter inom skogssektorn, främst vid möten med Skogs­styrelsens Centrala Skogsskyddskommitté, men också vid separata samverkans­möten med företrädare för skogsbruket, forskningsinstitutet Skogforsk, samt med den strategiska referensgrupp som är kopplad till fakulteten för skogsvetenskap vid SLU.

Relaterade sidor:

Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se