Jägmästarprogrammet

Senast ändrad: 16 oktober 2019

Det är i skogen det händer. Det är här Sveriges största exportprodukt finns, här skapas 200 000 jobb och naturliga rikedomar. Men skogen måste skötas rätt, hållbart och varsamt. Välj en skogsvetenskaplig utbildning, välj jägmästarprogrammet.

Brinner du för skogens alla möjligheter? Här är utbildningen som leder fram till jägmästarexamen. När du gått klart har du ryggsäcken full av kunskaper om hur skogen ska skötas ur sociala, ekonomiska och biologiska aspekter. Och du har lärt dig förstå skogen, hur den fungerar och används på bästa hållbara sätt.

Jägmästare är skogliga experter. En jägmästare kan arbeta med exempelvis rådgivning och planering, men också som expertstöd i politiska processer såväl nationellt som internationellt. Utgångspunkten är ett hållbart nyttjande av vår viktigaste naturresurs – skogen.

Hur vi sköter våra naturresurser är en global fråga. Hur vi planerar och agerar för framtiden berör oss alla, oavsett var i världen vi bor. Som skogligt utbildad är du med och bidrar med kunskap som bygger ett hållbart samhälle. Din utbildning till jägmästare inleds med grundläggande kunskaper: Hur ekosystemen fungerar, hur skogsbruk bedrivs och vilka faktorer som styr förutsättningarna, biologiska såväl som politiska.

På SLU finns också det kortare och mer praktiskt inriktade Skogsmästarprogrammet (180 hp) i Skinnskatteberg.


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se