Presentation av läromedelstemaet

Senast ändrad: 14 april 2021
Bild på de sex personer som ingår i författarteamet för det digitala gymnasieläromedel om skog SLU lanserar hösten 2021. Foton, porträtt.

Möt teamet som jobbar med att utveckla det digitala gymnasieläromedel om skogen som SLU lanserar hösten 2021! Teamet jobbar kontinuerligt med att utveckla nytt material, testa nya idéer och hålla koll på vad som händer i omvärlden. De träffs varje fredag (digitalt såklart) för att stämma av status för läromedelsprojektet. Det är en gedigen kompott av kompetenta människor som är den stabila grunden till detta mycket viktiga projekt.

Läromedelsteamet:

  • Jenny Fornell Hjelm, redaktör
  • Anna Lodén, författare
  • Helen Forsgren, författare
  • Karin Johansson, författare
  • Jan Bidner, webbexpert
Anna Lodén. Photo. Porträtt
Anna Lodén har arbetat som gymnasielärare i Umeå i 25 år och delar av den tiden varit förstelärare i naturkunskap, är i grunden biolog. Under dessa år har hon även utvecklat läromedel och ansvarat för konferensen kring lärande för hållbar utveckling. Idag forskar hon på Lärarhögskolan i Umeå för att utveckla lärandet i klassrummet med fokus på naturkunskap för gymnasiet. Hennes roll i teamet läromedelsförfattare, med beprövad erfarenhet och koppling till akademin och forskning inom didaktik (doktorand på Lärarhögskolan).
Helen Forsgren. Foto. Porträtt
Helen Forsgren har arbetat som gymnasielärare i drygt 20 år och drivit olika projekt för att utveckla undervisning. Hon är också ordförande i Naturskyddsföreningens Örnsköldsviks krets. Ämnesintegrering och lärande för hållbar utveckling har följt med Helen genom åren.
Jenny Fornell Hjelm. Foto. Porträtt.
Möt Jenny Fornell Hjelm, redaktör för det digitala läromedlet om skog . Efter några år som gymnasielärare växlade hon över till egenföretagare inom redaktörs- och skrivutbildningsbranschen. Sen december arbetar Jenny Fornell Hjelm deltid som redaktör för vårt läromedel. Det innebär att hon håller koll på innehåll, övningar och de digitala koncepten. Det är Jenny som vet vem som gör vad, och när. Och det är vi andra väldigt tacksamma för.

Kontaktinformation
Sidansvarig: anna.moren@slu.se