Sökes: läromedelstestare

Senast ändrad: 16 augusti 2021
Öga med Google-färgerna. Foto, redigerat.

Vill du vara med och testa vårt digitala gymnasieläromedel om skogen? Vi har tagit fram en skiss på hur läromedlet ska se ut och funka på webben, d.v.s. en klickbar prototyp. Nu vill vi se till att vi har tänkt hyfsat rätt, så att vi undviker användarproblem när vi väl utformar/bygger webben.

Därför vill vi testa med riktiga användare, alltså er gymnasielärare, så att vi får bästa möjliga input. Dina tankar och åsikter väldigt viktiga för oss – och för slutresultatet. Därför är vi tacksamma om du kan och vill hjälpa till. Det finns inga felaktiga svar, vi är ute efter vad du tycker.

Testupplägg

Testet består av två delar, och genomförs tidigast i slutet av augusti. Inför båda testerna kommer du att få tydliga instruktioner, både kring det tekniska och hur du går tillväga på lektionen.

Del 1 genomförs på ett webbmöte tillsammans med testledare Louise och Mikael. Mötet tar inte mer än en timme. Du kommer att att få ett antal uppgifter att utföra i den klickbara prototypen, och Louise och Mikael kommer att ställa frågor efter vägen. Här är vi ute efter ditt första intryck av vår tänkta webblösning. Vi vill ta reda på om det är enkelt att navigera i lösningen och om innehållet presenteras på ett logiskt sätt för dig som lärare.

Du behöver inte förbereda något inför mötet.

I del 2 använder du prototypen på en lektion. Syftet är att utvärdera hur väl webblösningen för läromedlet fungerar i praktiken. Här vill vi gärna ha input både från dig och eleverna. Den del av läromedlet som testas handlar om biologisk mångfald, men det är alltså framför allt webblösningen vi vill testa.

Efter testet kommer du att få svara på ett antal frågor, så att vi får en gemensam bild av testresultatet och fångar upp eventuella problem som behöver åtgärdas.

Låter det intressant, eller har du frågor?

Mejla jessika.lagrelius@slu.se