Skogsutbildning 2030

Senast ändrad: 10 januari 2020

SLU har inlett ett fördubblingsprojekt som ska öka antalet studenter i grundutbildningen i form av både fler sökande och fler antagna. Olika åtgärder behövs för att utveckla utbildningens innehåll, struktur och genomförande, stärka kvaliteten samt kommunicera SLU och vårt erbjudande ännu bättre i olika sammanhang. SLU behöver skapa mer attraktiva utbildningar – det gäller både att ompröva en del av det befintliga utbudet och skapa nytt.

Under sommaren och hösten har intensivt arbete pågått med att ta fram förslag till de nya kandidat- och mastersprogrammen inom SKOG vid SLU, som kommer att starta från och med hösten 2021.

Här kan du läsa en sammanfattning av arbetet så här långt.

Utbildningsnämnden (UN) vid SLU beslutade i februari 2019 att de femåriga jägmästar- och agronomprogrammen ersätts av treåriga kandidatprogram och tvååriga masterprogram. Förändringen ska vara genomförd senast från och med antagningen 2021. Jägmästar- och agronomexamina ska fortsatt vara möjliga för dem som uppfyller kraven.

Mål

Projektet ska föreslå hur utbildningsstrukturen inom PN-S ansvarsområde ska se ut från och med läsåret 2021/2022 samt ta fram förslag till utbildningsplan och ramschema för föreslagna program. Därutöver ska projektet ta fram en vision och handlingsplan för den framtida utvecklingen av fakultetens programutbud fram till läsåret 2025–2026.

Utgångspunkten ska vara en uppdelning av det femåriga jägmästarprogrammet i generella kandidat- och masterprogram, med fortsatt möjlighet till jägmästarexamen av hög kvalitet och attraktivitet med examensfordringar som medger rörlighet/flexibilitet.

Kontakt

Du kan alltid kontakta de som arbetar inom Skogsutbildningar 2030 på denna e-postadress: skogsutbildning2030@slu.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se