Disputationer och licentiatföreläsningar

Senast ändrad: 05 oktober 2021

Disputationer och licentiatföreläsningar är öppna för allmänheten.

Välkommen att komma och lyssna på våra duktiga doktorander. Alla disputationer och licentiatföreläsningar anslås i SLU:s kalendarium.


Kontaktinformation

Forskarutbildningshandläggare

Ärenden och handlingar skickas till: fun-vh@slu.se

Fredrik Granberg, forskningskoordinator 
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
018-67 27 86

Sidansvarig: internkommunikation@slu.se