SLU-nyhet

Fotrötebakterier kan spridas i samband med klövverkning

Publicerad: 28 augusti 2018

Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som orsakas av bakterien Dichelobacter nodosus. Sjukdomen förekommer i de flesta lammproducerande länder och medför inte bara ekonomiska förluster utan även ett stort djurlidande. Mer information om möjliga spridningsvägar är viktigt för att kunna förhindra smitta.

I en studie som utförts i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Universitetet i Bern, Schweiz, har forskare undersökt om fotrötebakterien Dichelobacter nodosus kan spridas i samband med klövverkning. Sextiotvå får med fotröta verkades med klövknivar och från dessa knivar samt från klövverkarens händer försökte man sedan odla fram bakterien. Dessutom utvärderades olika sätt att rengöra klövknivarna på efter att de använts.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad i september 2018

Resultaten visar att fotrötebakterien kunde odlas fram från 90 % av klövknivarna och i 52 % av fallen från klövverkarens händer. När det gäller rengöring av klövknivarna var mekanisk rengöring överlägset, jämfört med att låta knivarna stå i ett bad av desinfektionsmedel.

Klövverkning innebär alltså en risk för att sprida fotrötebakterier och det är därför viktigt att noga rengöra redskap mellan olika djur. I Sverige är det mer vanligt att använda klövsax till får, men smittrisken torde vara densamma oberoende av redskap. Man bör även använda engångshandskar.

Referens

Locher I, Giger L, Frosth S, Kuhnert P, Steiner A. 2018. Potential transmission routes of Dichelobacter nodosus. Veterinary Microbiology 218: 20-24.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2018.03.024

Kontaktperson

Sara Frosth
Postdoktor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap; Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: 018-67 23 64
E-post: sara.frosth@slu.se


Kontaktinformation