SLU-nyhet

Ny metod för artbestämning av parasiter hos får

Publicerad: 28 augusti 2018

Betesburna parasiter kan orsaka stora problem i fårbesättningar. Det förekommer minst ett tiotal olika maskarter varav vissa orsakar mer skada än andra. Stora löpmagsmasken, Haemonchus contortus, är en blodsugande rundmask och den art som skapar störst problem hos svenska får.

Spridningen och skadorna riskerar att bli än mer omfattande då det även finns ett ökande problem med resistens mot vissa av de avmaskningsmedel som används för att kontrollera parasiten.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad i september 2018

Även om det är möjligt för ett tränat öga att identifiera stora löpmagsmaskens ägg i träckprover finns ett uttalat behov för känsligare diagnostik. Detta för att exempelvis kunna följa om parasiten sprids i samband med förflyttning av djur mellan olika besättningar. Det är även viktigt att med ökad säkerhet kunna ta reda på hur parasiten svarar på avmaskning.

I en nyligen publicerad artikel redovisar vi en ny genetisk metod för identifiering av de tre viktigaste parasitmaskarna hos får, en teknik kallad droplet digital (dd)PCR. I artikeln visar vi hur metoden kan användas för att ta reda på artsammansättningen i samlingsprover från får. Vi ger även ett exempel på hur man inom en snar framtid skulle kunna använda ddPCR metoden för att studera effekten av avmaskning. Enligt undersökningen var stora löpmagsmasken vanligt förekommande. Resultaten bekräftar även att det var främst denna art som överlever avmaskning med den mest använda substansen ivermektin.

Länk till publikationen

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401718302760

Referens

Elmahalawy ST, Halvarsson P, Skarin M, Höglund J. 2018. Droplet digital polymerase chain reaction (ddPCR) as a novel method for absolute quantification of major gastrointestinal nematodes in sheep, Veterinary Parsitology, 261, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2018.07.008