Hur god är lantbrukets beredskap?

Senast ändrad: 23 augusti 2019

Förra årets torka och en mer oförutsägbar politisk omvärld har satt fokus på Sveriges förmåga till självförsörjning av livsmedel i en avspärrningssituation. Om vi tänker bortom frågan om statens eller privatpersoners roll i detta, så behöver vi fundera på lantbrukssektorn i sig. Så låt oss föreställa oss ett konkret, men möjligt, scenario: ”Ryssland går in i Baltikum 2022”.

Lågkonjunktur och social oro gör att Ryssland ser sig tvingat att skydda ryska minoriteter i Baltikum. Ryssland ockuperar Baltikum. Eftersom de baltiska länderna är NATO-medlemmar, så är Ryssland och NATO i krig.

Gotland ockuperas utan större strider, och NATO-trupper går in i de svenska malmfälten för att säkra dem.  Alla svenska hamnar vid Öresund slås ut. Ingen transport till Karlshamn eller de mindre Östersjöhamnarna kan ske. NATO sätter Göteborgs hamn i blockad eftersom Sverige inte tillåter NATO att använda några flygplatser i Sverige. Efter fyra veckors öppet krig hamnar allt i ett dödläge (likt det i östra Ukraina).

Det är tomt i alla svenska livsmedelsbutiker inom 48 timmar eftersom handeln till svenska hamnar inte fungerar. Detta får följande konsekvenser för svenska lantbrukare, inom några veckor till ett år:

  • Ingen diesel/olja finns inför nästa års vårbruk
  • Ingen mineralgödsel
  • Inga bekämpningsmedel eller läkemedel
  • Inga reservdelar till maskiner eller stallar, och elektronik åldras och slutar fungera

Privatpersoner kan egentligen bara förbereda sig och sin familj för en kortare tid. Staten har ett ansvar, men har inga större beredskapslager. 

Vad kommer lantbruks- och livsmedelssektorn att behöva klara av själv? Huvuddelen av den svenska livsmedelsförädlingen ägs av multinationella företag (Arla, HK Scan, DAVA Foods etc.). Vad händer om de länder där bolagsstyrelserna sitter dras in i krig? Hur kan man bedriva livsmedelsproduktion i Sverige i en avspärrningssituation; utan diesel, mineralgödsel och andra insatsmedel? Det här är viktiga frågor som behöver få svar. Sveriges beredskap måste bli bättre!

Stefan Gunnarsson
Universitetslektor i Uthållig animalieproduktion

Relaterade sidor: