Forskningsnytt från SLU - Livsmedelsproducerande djur

Senast ändrad: 31 augusti 2022
Kor på Stenhammar, foto.

Forskningsnytt – Livsmedelsproducerande djur är nyhetsbrevet som har fokus på produktionsdjuren. Här förmedlar vi nya forskningsrön om de livsmedelsproducerande djuren, från i första hand SLU:s forskare. Nyheterna är på svenska, men det finns länkar till vetenskapliga publikationer på engelska.

Arkiv

2022

2021


Kontaktinformation

Gun Bernes, försöksledare
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Enheten för husdjursskötsel, SLU
gun.bernes@slu.se, 090-786 87 44, 0702-96 51 89