Forskningsnytt från SLU - Livsmedelsproducerande djur

Senast ändrad: 26 november 2021
Kor på Stenhammar, foto.

Forskningsnytt – Livsmedelsproducerande djur är nyhetsbrevet som har fokus på produktionsdjuren. Här förmedlar vi nya forskningsrön om de livsmedelsproducerande djuren, från i första hand SLU:s forskare. Nyheterna är på svenska, men det finns länkar till vetenskapliga publikationer på engelska.

Arkiv Nya nyhetsbrevet

2021

Gamla arkivet

Här finns alla hittills utgivna nummer.