Forskningsnytt från SLU - Produktionsdjur

Senast ändrad: 20 september 2017

Forskningsnytt - produktiondjur är nyhetsbrevet som har fokus på produktionsdjuren. Här förmedlar vi nya forskningsrön om de livsmedelsproducerande djuren, från i första hand SLU:s forskare. Nyheterna är på på svenska, men det finns länkar till vetenskapliga publikationer på engelska.