Publikationsinstruktioner för nyhetsbrevet

Senast ändrad: 09 augusti 2021

Är du forskare på SLU och intresserad av att få din forskning publicerad i VH-fakultetens nyhetsbrev om forskning rörande sport- och sällskapsdjur? Kontakta oss via framtidensdjur@slu.se.

Vad behövs?

  • En fångande rubrik (max 8 ord)
  • Ca. 1000 tecken populärvetenskaplig text, exklusive rubrik, inklusive mellanslag
  • Bildmaterial relaterat till texten
  • Länk till publikationen (och en referens för de prenumeranter som söker artikeln via ett bibliotek)
  • Gärna uppgifter om finansiärer

Vad publiceras?

  • Artiklar som ämnesmässigt relaterar sport- och sällskapsdjur
  • Forskningen skall nyligen vara publicerad i en internationell refereegranskad tidskrift
  • Tidigast i publiceringsprocessen: e-pub ahead of print
  • Senast i publiceringsprocessen: 4 månader efter publiceringsdatum

Kontaktinformation

Malin Hagberg Gustavsson
Koordinator vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet

Telefon: +4618671438
E-post: malin.gustavsson@slu.se