En biologisk metod för förbättrad fibernedbrytning av foder till idisslare

Senast ändrad: 26 april 2021
Närbild på provrör med ensilageprover. Foto.
Minisilos med ensilage med olika tillsatsmedel, så kallade inokulanter. Foto: Malin Alm, SLU

Målet med det här projektet är att öka tillgängligheten för ensilagets biomassa för nedbrytning i vommen för att förbättra produktionen hos mjölkkor.

 Metoden som används kan också vara tillämpbar hos bioraffinaderier som arbetar med biomassa från växtmaterial. Vissa mikroorganismer producerar feruloylesteras som kan bryta upp bindningarna mellan hemicellulosa och lignin i växternas cellväggar och är därmed göra fodret mer lättnedbrytbart i vommen på korna. Dessa mikroorganismer kommer att identifieras i jord, marina miljöer, i vommen hos mjölkkor, mm, med utnyttjande av molekylära metoder. Dessutom kommer mikroorganismer som redan är kända för att producera detta enzym också att screenas.

Efter att ha testats under ensileringsförhållanden, kommer de mest lovande mikroorganismerna tillsättas som inokulanter till grovfoder och ensileras. Ensilagets undersöks sedan i in vitro försök med avseende på smältbarheten i vommen och mikrobernas produktion av bioetanol och biogas kontrolleras.

Fakta:

Projektet finansieras av FORMAS under kategorin Mobilitetsstöd. Projektet startar under 2017.


Kontaktinformation