Studier av genetisk variation samt gener för pälsfärg och fertilitet hos svenska får

Senast ändrad: 20 februari 2020

Det finns 13 svenska raser av får. Vi har samlat in prover från alla dessa raser. Proverna använder vi för att studera genetisk variation och släktskap mellan raserna.

Vi studerar även gener för pälsfärg och fertilitet. Vi ska jämföra de svenska raserna av får med utländska raser. Ansvarig för projektet är Anna M Johansson. Doktoranden Christina Rochus började arbeta i projektet under 2013.
Vi samarbetar med flera andra forskare. De på institutionen som vi samarbetar är Sofia Mikko, Göran Andersson, Elisabeth Jonas och Emma Svensson. Vi samarbetar också med Gwenola Tosser-Klopp och Bertrand Servin på INRA Toulouse i Frankrike och med Emma Eythorsdottir på The Agricultural University of Iceland. 

 

Genetisk variation

Den första studien av genetisk variation gjordes i ett examensarbete av Linnea Dahlberg. Hon undersökte de nio raser som tillhör allmogefåren. Det visade sig att de nio raserna var genetiskt olika varandra.

Under 2014 pågår ett till examensarbete om svenska får. I det studeras variation i retrovirus hos fem svenska raser. Vi jämför med rasen texel och med mufflon. Mufflon är en vild släkting till fåren.  

Under 2013 startade ett projekt i samarbete med Föreningen Gutefåret. Inom det har mer än 100 prover från gutefår samlats in. I projektet studeras bl a genetisk variation och inavel i gutefår.

Pälsfärg

Flera gener som påverkar pälsfärg hos får är kända. Två av generna sekvenseras i fem svenska fårraser. Vi har valt att studera får med svart, vit eller grå pälsfärg. Syftet är att identifiera vilka förändringar i generna som ger svart pälsfärg och grå pälsfärg. Även får från Island kommer att studeras.

Fertilitet

Vissa fårraser lammar bara på våren. Andra raser kan lamma året runt. En del utländska studier har visat att genen MTNR1A kan vara inblandad i detta. I ett examensarbete av Alexander Falk undersöktes en liten bit av den genen i tre svenska fårraser. Som en uppföljning till detta projekt sekvenseras hela MTNR1A-genen.

Finansiering

Forskningen om får har hittills finansierats av:

- ett anslag från KSLA (Kungl. Skogs- och lantbruksakademien).

- ett anslag från Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjandet av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

- genom samarbete med föreningen Gutefåret som fått pengar från jordbruksverket

- från den Europeiska forskarskolan EGS-ABG.


Kontaktinformation

Elisabeth Jonas, forskare
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
elisabeth.jonas@slu.se, 018-67 19 53, 072-534 83 97

Sidansvarig: natalie.von.der.lehr@slu.se