Genetisk variation hos svenska lantrashöns

Senast ändrad: 20 februari 2020

Vi studerar de svenska raserna av lantrashöns. Lantraserna är intressanta att studera eftersom de är anpassade till den lokala miljön i de regioner som de funnits i. Endast ett fåtal individer återstod av varje ras då de räddades från utrotning.

Syfte

Syftet är att kartlägga genetisk variation hos de svenska lantraserna av höns. Inom detta projekt vill vi undersöka vilka av lantraserna som har mest, respektive minst genetisk variation samt hur nära släkt de olika lantraserna är med varandra.

Vi vill göra dessa undersökningar dels för att de är intressanta i sig och för ett bevarandeperspektiv av dessa hotade raser och dels för att i ett senare skede kunna undersöka samband mellan egenskaper och olika genvarianter. 

Tupp av rasen Orusthöna.
Ölandshönan är den som genetiskt avviker mest från övriga lantraser.
Tupp av rasen Orusthöna.
Sidansvarig: natalie.von.der.lehr@slu.se