Produktionssystem för ekologiskt kycklingkött

Senast ändrad: 08 juli 2019

Konsumentefterfrågan på ekologiskt kycklingkött ökar. Primärproduktionen har svårt att möta upp den stora efterfrågan, bland annat på grund av dagens produktionsförutsättningar. I ett forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning har en forskargrupp på SLU studerat hur valet av kycklinghybrid (ras) och foder påverkar produktivitet, beteende och djurvälfärd när kycklingarna föds upp under förhållanden liknande kommersiell ekologisk produktion.

I två delstudier, en på Lövsta forskningsstation utanför Uppsala och en på en gård utanför Skara, har tre olika hybrider utvärderas med avseende på produktivitet, beteende och djurvälfärd. En konventionell snabbväxande och två långsamväxande hybrider har studeras i projektet. Även effekten av olika andel protein i fodret har studerats.

Vetenskapliga publikationer:

Vetenskapliga presentationer:

Populärvetenskapliga presentationer:

  • Yngvesson, J., Wallenbeck, A., Gunnarsson, S., Jönsson, L., Bruce, P. Wilhelmson, S., Holstensson, K. and Wedin, M. 2016. Hybrider för ekologisk kycklingproduktion. Jordbruksverkets seminarium om forskning och utveckling inom ekologisk produktion, Skövde 20-21 September 2016.
  • Jönsson, L. 2016. Olika hybrider för ekologisk kycklingproduktion. SVA:s projektråd-fjäderfä, Swedish National Veterinary Institute. Uppsala 4-5 Oktober 2016.
  • Wallenbeck, A. 2014. Production systems for organic broiler production. SVA:s projektråd-fjäderfä, Swedish National Veterinary Institute. Uppsala 17-18 September 2014.

Nyhetsnotiser:


Kontaktinformation

Anna Wallenbeck
Forskare vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN); tillämpad genetik

Telefon: 018-674504
E-post: anna.wallenbeck@slu.se

Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se