Förbättrad management vid grisuppfödning hos småbrukare i Laos

Senast ändrad: 20 mars 2017
Moo Lath gris i Laos. Foto.

Förbättrad kunskap och rutiner kan ge lägre smågrisdödlighet och högre tillväxt

Projektansvarig: Anna Jansson

Doktorand: Ammaly Phengvilaysouk

Grisuppfödning är en mycket viktig produktionsgren hos småbrukare i Laos och mer än 80% av landets grisar produceras av småbrukare. Småbrukare använder nästan uteslutande lokala raser och grisarna föds upp i extensiva produktionssystem där man utnyttjar fodermedel som förekommer naturligt i den omgivande miljön. De största och vanligaste foderkällorna inkluderar kassava, majs, riskli, andra knölar och grönfoder. Dessa fodermedel har alla ett högt energiinnehåll men lågt innehåll av protein och vissa mineraler. Bönderna har begränsad kunskap om behoven av näring och vatten hos grisar. Denna utfodringsstrategi resulterar ofta i en hög dödlighet bland smågrisar och en låg tillväxt hos växande djur. Syftet med detta projekt är att förbättra utfodrings- och managementrutiner hos småskaliga grisuppfödare i Laos.

 


Kontaktinformation

Anna Jansson
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
Telefon : 018-67 21 06