Oxytocin och modersegenskaper – kandidatgener för ökad smågrisöverlevnad

Senast ändrad: 01 februari 2018

Kan en gen kopplad till oxytocin användas för att spåra suggor som är bra mammor? Gener som styr oxytocinbildningen och oxytocinreceptorn är våra kandidatgener i denna studie.

Oxytocin beskrivs ofta som ett ”må bra-hormon” och hos suggor påverkar oxytocin bobyggande, livmoderns sammandragning vid grisning, mjölknedsläpp och digivningsbeteende. Oxytocin är också inblandat i stresshantering, socialt beteende och ämnesomsättning. Gener som styr oxytocinbildningen och oxytocinreceptorn är våra kandidatgener i denna studie.

Det övergripande målet är att öka grisars välfärd genom att förbättra suggors modersegenskaper. Hur kan kunskap om de gener som styr oxytocin och andra viktiga hormon användas i avelsarbetet för ökad smågrisöverlevnad och tillväxt? En DNA-analys skulle kunna avslöja unga grisars anlag för modersegenskaper fastän de inte har grisat än och det skulle underlätta avelsurvalet i avelsbesättningar och valet av gyltor vid rekrytering i uppföröknings-besättningar. Smågrisproducenter med egen rekrytering kan använda information om djurens anlag i kandidatgener för att välja ut de bästa gyltorna.

Vi har hittat några associationer mellan kandidatgener och smågristillväxt och smågrisöverlevnad. Dessa associationer är dock olika för första och andra kull vilket försvårar den praktiska tillämpningen. Analyser av suggans beteende pågår. De preliminära resultaten tyder på associationer mellan kandidatgener och beteendeegenskaper.

Fakta:

Projektet är finansierat av: Formas

Projektledare: Lotta Rydhmer

Övriga medverkande: Elisabeth Jonas