Ansiktsuttryck hos stressade hästar

Senast ändrad: 19 april 2023
En häst med grön grimma, foto.

Att kunna identifiera smärta hos sjuka och skadade hästar är viktigt för att kunna ge en korrekt behandling. En möjlig metod för att identifiera smärta hos häst är att undersöka hästens ansiktsuttryck. Eftersom smärta kan utlösa både emotionell och fysiologisk stress, behövs mer information om hur stress kan påverka avläsning av smärta.

För att undersöka hur smärta påverkas av stress studeras i det här projektet hur stress hos friska individer kan avläsas, samt hur stress och trötthet påverkar avläsning av smärta. Två sätt för att inducera stress används: lastning i transport och isolation från andra hästar.

Hästarnas ansiktsuttryck ska videofilmas och analyseras med systemet EquiFACS (Facial Action Coding System). Systemet bygger på dokumentation av hästens ansiktsmimik. En pilotstudie har visat på tendenser till förekomsten av ett ”stressansikte”, där bland annat uppspärrade ögon, vidgade näsborrar, flertalet rörelser i mulen samt ändrad frekvens av blinkningar varit närvarande.

Förhoppningen med projektet är att korrekt kunna identifiera smärta även i miljöer där emotionella tillstånd är frekvent närvarande, till exempel på djursjukhus, hos hästar i rörelse eller när någon rider hästen.

Genomförande och resultat

28 hästar utsattes för stress genom att de lastades i hästtransporter. Tio av dessa hästar utsattes också för social isolering. En pulsmätare registrerade hästarnas puls kontinuerligt, och hästarnas ansiktsuttryck spelades in under försöket.

Frekvensen och varaktigheten för varje ansiktsuttryck bestämdes sedan med EquiFACS-systemet (se ovan). Hjärtfrekvensen ökade under försöket, vilket bekräftade att interventionerna var stressande.

Följande ansiktsegenskaper observeras när hästarna stressades:

  • synlig ögonvita
  • vidgade näsborrar
  • uppspärrade ögon
  • höjning av inre ögonbryn
  • synlig tunga
  • ökning av öronrörelser
  • ökning av blinkfrekvens.

Ansiktsåtgärderna användes framgångsrikt för att träna ett datorprogram för att skilja mellan stressade och lugna hästar, med en noggrannhet på 74%. De flesta av de ansiktsegenskaper som identifierats överensstämmer väl med tidigare observationer hos stressade hästar, till exempel vidgade näsborrar, flertalet rörelser i mulen, uppspärrade ögon, tunga som syns och öronrörelser.

De tydliga skillnaderna mellan stress och smärta som visas i denna studie är av stort värde för hästläggare i allmänhet. Är hästen stressad, eller har den faktiskt ont? För att säkerställa hästars välfärd måste vårdaren kunna reagera på de tecken som hästarna faktiskt visar. Vi planerar därför att utveckla online-kurser för privatpersoner, för att ge dem möjlighet att upptäcka sjukdom eller obehag i ett tidigt skede.

Medverkande i projektet

  • Pia Haubro Andersen från institutionen för kliniska vetenskaper (Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU).
  • Johan Lundblad från institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU).