Ett nytt tillvägagångsätt för att förstå och kontrollera resistensutveckling hos spolmask

Senast ändrad: 12 juni 2023
Ca 8-10 cm långa maskar, foto.

Spolmasken är en stor parasitisk rundmask som bland annat finns hos hästar, grisar, fjäderfän och människor. Att hästens spolmask har utvecklat multiresistens mot två av tre tillgängliga läkemedelsgrupper är ytterst allvarligt.

Inälvsmaskar som utvecklat resistens mot avmaskningsmedel är ett stort problem för djurvälfärden. Resistens innebär att en parasit överlever en dos läkemedel som i normala fall skulle ha varit dödlig. Det saknas idag kunskap om hur resistens mot avmaskningsmedel uppstår.

Mål

Det huvudsakliga målet med projektet är att öka kunskapen om hur spolmaskarna utvecklar resistens mot avmaskningsmedel och att identifiera tänkbara genetiska markörer för resistensutvecklingen.

Genomförande

I projektet kommer ett modellsystem utvecklas med en annan rundmask, Caenorhabditis elegans (C. elegans) som lätt kan hållas i en laboratoriemiljö. Gener från spolmask kommer överföras till C. elegans, vilket gör det möjligt att studera hur gener från hästens spolmask fungerar.

Medverkande i projektet

  • Faruk Dube, doktorand vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
  • Eva Tyden, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
  • Magnus Åbrink, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
  • Staffan Svärd, Uppsala universitet
  • Andrea Hinas, Uppsala universitet

Fakta:

Projektet är finansierat av FORMAS och pågår till 2023.


Kontaktinformation

Eva Tyden, Forskare
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för parasitologi
eva.tyden@slu.se, +4618671208