Hästutfodring efter torkan 2018

Senast ändrad: 06 april 2022

Enkätundersökning om torkans effekter på hästutfodringen  

Enkätundersökning om torkans effekter på hästutfodringen

 

Sommaren 2018 gick till historien som en av de torraste på många år. Detta orsakade lägre betestillväxt och minskad grovfoderskörd. Under våren 2019 genomfördes en enkätundersökning riktad till hästägare i syfte att undersöka hur betes- och grovfoderbristen påverkade hästhållningen i hela landet. Vi efterlyste också tips på alternativa utfodringsstrategier vid grovfoderbrist.

 

Du kan läsa hela resultatet av undersökningen i den här rapporten: Hästutfodring efter torkan 2018

 

Undersökningen finansierades av kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA.

 

Ansvarig forskare

Sara Ringmark

Sara.ringmark@slu.se


Kontaktinformation

Sara Ringmark
Forskare vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi
E-post: sara.ringmark@slu.se
Telefon: 018-671422, 0725128868