Hästar i Smärta (Horses in Pain, HiP) Forskning

Senast ändrad: 14 maj 2018
HiP2.jpg

Vi utvecklar och utvärderar systematiska metoder för att identifiera olika grader av smärta hos häst. En av de mest lovande och känsligaste indikatorerna för smärta hos häst är subtila förändringar i ansiktsuttrycket, ett så kallat ”pain face”.

Att känna igen smärta hos hästar och andra djur är viktigt ur ett medicinskt-, etiskt- och välfärdsperspektiv. Därför har vi valt att utveckla och utvärdera systematiska metoder för att identifiera olika grader av smärta hos häst. En av de mest lovande och känsligaste indikatorerna för smärta hos häst är subtila förändringar i ansiktsuttrycket, ett s.k. ”pain face”. Ansiktsuttryck är en del av det beteende-baserade Equine Pain Scale (EPS) systemet vi har utvecklat.

HiP teamet vid SLU leds av Pia Haubro Anderson, Professor i Stordjurskirurgi och Marie Rhodin, Universitetslektor. Elin Hernlund är teamets post-doc  och Britt Coles är teamets forskningskoordinator på SLU. Andra externa nyckelpersoner är Karina Bech Gleerup.

Ett av våra projekt har som mål att utveckla en fullt automatiserad kodning av ansiktsuttryck via videokameror för att känna igen smärta hos häst. Denna data-genererade teknik för automatisk avläsning av hästens ansiktsuttryck utarbetas i samarbete med forskare vid University of California – Davis.

Vi samarbetar även med forskare vid Utrecht Universitetet för att förbättra utvärderingen av hälta med hjälp av ett optiskt sensor baserat system för att utvärdera hästens rörelsemönster. Detta system använder en helt ny algoritm för att detektera låg-gradig hälta vid skritt. Är låg-gradig hälta kopplad till låg-gradig smärta, undrar vi.

Till sist, vårt team handleder också en rad smärtrelaterade masters uppsatser. Veterinärstudenterna forskar på ansiktsuttryck hos sederade hästar så väl som hos hästar som utvärderas med hjälp av böjningsprov vid hältundersökningar. Ytterligare en student tittar på hur människors närvaro påverkar hästens smärtbeteenden.


Kontaktinformation

Horses in Pain (HiP) Research

Swedish University of Agricultural Sciences

hip@slu.se, +46 18 671898