Nerve Growth Factor som biomarkör för smärta och inflammation

Senast ändrad: 07 april 2020
Hästansikte

Inom veterinärmedicinen och sporthästverksamheten finns ett behov av att kunna upptäcka, diagnosticera och behandla ledinflammation (osteoartrit) på ett tidigt stadie för att få bästa möjliga behandlingsresultat. Symptomen kan dock vara svåra att upptäcka då smärtan till en början ofta är låggradig och framskrider under flera veckor till flera månader.

Nerve Growth Factor (NGF) är ett protein som hos andra djurslag och människa har visats ha stor betydelse för inflammation och smärtsignaler. Människor med osteoartrit i knäleden har förhöjda halter av NGF i ledvätskan. Nästan ingen NGF forskning finns publicerad på häst och vi vet därför mycket lite om NGF hos detta djurslag.

I ett samarbetsprojekt mellan SLU och Sahlgrenska Universitetssjukhuset undersöks NGF i ledvätska, blod och saliv hos häst. I första stadiet av projektet vill vi ta reda på om NGF ökar vid osteoartrit och om vi i så fall kan optimera provtagningar och analyser av stubstansen.

För att kunna göra den här typen av forskning behöver vi prover från hästar både med hälta på grund av osteoartrit, hästar med smärta av till exempel akuta frakturer samt prover från friska hästar. Det kan hända att du får frågan om du vill låta din häst delta i biomarkörstudien när du kommer in till kliniken.

Vad innebär ett deltagande?

Provtagning kan ske på olika sätt. Om hästen ska behandlas i en led kan lite ledvätska, som ändå skulle ha dragits ut innan behandlingen, sparas i vår biobank. Andra kroppsvätskor som provtas är blod (med hjälp av ett enkelt blodprov i halsvenen) och saliv (provtas med speciell typ av tops i munhålan).

Om hästen ska genomgå ledoperation för till exempel "lösa benbitar" kan den uttagna benbiten sparas istället för att kastas bort.

Inga prover samlas in utan djurägarens medgivande.

Finansiering:

Projektet finansieras av Forskningsrådet FORMAS samt av Vetenskapsrådet och ALF Västra Götaland.


Kontaktinformation

Anna Kendall
Doktorand vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi

Telefon: 018-672356
E-post: anna.kendall@slu.se

Eva Skiöldebrand

Professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi

Telefon: +4618672172, +46706322135
E-post: eva.skioldebrand@slu.se