Påverkas hästars återhämtning efter arbete av uppstallningsformen?

Senast ändrad: 02 oktober 2017
Trotting Horses

Syftet med denna studie är att undersöka om återhämtningen efter arbete påverkas av vilket uppstallningssystem som hästar hålls i.

Hypotesen är att hästar som kan röra sig fritt i grupp återhämtar sig snabbare än hästar som hålls traditionellt, individuellt i box större delen av dygnet. Studien har genomförts på Wången under våren 2015 och alla prover och data har samlats in. Det saknas dock medel för att analysera blodplasmaproverna.

Studien gjordes som en crossover studie med 8 hästar i två olika uppstallningssystem. Arbetstest genomfördes vid två tillfällen på varje behandling. Blodprov togs under arbete och återhämtning för att kunna följa hästarnas ansträngning (laktat), energibalans (NEFA, urea), dehydreringsgrad (TPP) och muskelcellsskada (ASAT, CK). Målet med studien är att öka kunskapen om hur två olika uppstallningssystem påverkar återhämtningen så att rekommendationer kan ges som underlättar återhämtningen och gynnar hästarnas välfärd.


Kontaktinformation

Malin Connysson
Agr. lic. och forskningsansvarig på Wången samt doktorand på institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
malin.connysson@wangen.se, +46 (0)640 174 31

Sidansvarig: mia.hansson@slu.se