Slow gait och Rack hos American Saddlebred

Senast ändrad: 20 februari 2020

Syftet med denna studie är att undersöka hur genen DMRT3 påverkar förmågan till gångarterna Slow gait och Rack hos American Saddlebreds.

Fokus kommer vara på hur lätt eller svårt det har varit att lära hästen gångarterna samt hästarnas naturliga förmåga till gångarterna. Vi vill även undersöka hur stor andel av hästarna som är bärare av DMRT3 mutationen men som rids som tregångare (dvs. ej visar Slow gait/Rack).

Vill du delta?

Hårproverna och den ifyllda enkäten skickas till: 

 Kim Jäderkvist Fegraeus
 Institutionen för husdjursgenetik
Sveriges Lantbruksuniversiet
Box 7023
75007 Uppsala

Enkäten kan även mailas ifylld till Josefine Sivertsen

Till studien söker vi hästar av rasen American saddlebred. Hästarna ska vara ridna, dvs. vi är inte intresserade av unghästar eller föl. Det som behövs är ett hårprov från hästen samt att man svarar på en enkät.

Om tillräckligt många hästar kommer med så att studien kan utföras kommer ägaren att få information via mail om sin egen hästs genuppsättning för DMRT3/SynchroGait®, förutsatt att prov av rätt mängd och kvalitet kommit in så att testning varit möjligt. All genotypinformation som används i studierna kommer att behandlas anonymt.

Ladda ner enkäten här och delta i studien.

Sist i enkänten finns instruktioner för hur du tar hårprovet korrekt.

Vid frågor kontakta Josefine Sivertsen


Kontaktinformation