Hur mäter man bäst beteende ur avelssynpunkt?

Senast ändrad: 03 april 2017

Eftersom en hunds beteende till stor del beror av dess gener, så är genetiska studier av hundars beteende viktigt, bland annat för att vi ska lära oss hur man på bästa sätt kan ta hänsyn till beteendeegenskaper i avelsarbetet.

Beskrivning

Hundars beteendeegenskaper är viktiga av flera skäl. Till exempel kan såväl poliser, jägare som bönder ha stor nytta av hundar för att lösa vissa arbetsuppgifter. För att detta ska fungera måste hundarna vara mentalt rustade för dessa ändamål. Samma sak gäller i hög grad vanliga familjehundar. De ska helst kunna fungera både i staden och på landet, kunna lämnas ensamma åtminstone några timmar utan att bita sönder inredningen, åka bil, buss och tåg, inte bli rädda i onödan eller arga i fel situationer, kunna fungera tillsammans med andra djur och främmande människor, och så vidare.

Syfte

För att kunna förbättra dessa egenskaper med avel, är det nödvändigt att vi har bra mätmetoder för dem. Därför är vårt syfte utvärdera och jämföra ett antal metoder att mäta beteendeegenskaper ur avelssynpunkt. Detta doktorandprojekt består av fyra delar:


Kontaktinformation

Tomas Bergström, forskare
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
tomas.bergstrom@slu.se, 018-67 19 97

Sidansvarig: Erling.Strandberg@slu.se