Blodtryck och ämnesomsättning

Senast ändrad: 22 september 2017
valpMedBoll.png

Hunden delar många av de vanligaste sjukdomarna med människan och lever i samma miljö. Hos människa är förändringar i blodtrycket en stor folkhälsosjukdom. Högt blodtryck är också en del i s.k. metaboliskt syndrom hos människa, i vilket även fetma, höga blodfetter och insulinresistens (diabetes) ingår. Diabetes är numera också en vanlig sjukdom hos våra hundar.

Syftet med projektet är att hitta gener som orsakar variationer i blodtryck & ämnesomsättning av blodsocker och fetter hos hund. Karakterisering av dessa genotyper kan komma att förbättra diagnostik och behandling hos drabbade hundar och människor. Studien genomförs som ett europeiskt samarbete med fem deltagande länder. I Sverige deltar följande forskare: Katja Höglund, Sofia Hanås, Jens Häggström, Ingrid Ljungvall, Marcin Kierczak, Simon Forsberg & Kerstin Lindblad-Toh

Medverkan

Insamlingen av data är nu avslutad och genetisk analys pågår. En publikation avseende rasskillnader i blodtryck, puls och stresshormoner samt påverkan av den kliniska situationen på uppmätta värden är publicerad: Höglund et al. Blood Pressure, Heart Rate, and Urinary Catecholamines in Healthy Dogs Subjected to Different Clinical Settings JVIM 2012 och ytterligare en artikel är under bearbetning. Tack till alla hundägare och hundar som ställt upp och medverkat i studien!

Fakta:

Raser i projektet

Tax, boxer, labrador och Cavalier King Charles spaniel


Kontaktinformation

Katja Höglund
Universitetslektor vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi

Telefon: 018-672118
E-post: katja.hoglund@slu.se