Hundens hull och hälsa

Senast ändrad: 07 oktober 2021

Hundar delar i hög grad vår livsstil och blir som vi allt mer överviktiga. Fetma hos människa och hund leder till förändringar i ämnesomsättningen med insulinresistens, ändrade blodfettsprofiler och ökade fettcellshormoner. Vilka förändringar som överviktiga hundar mer kan drabbas av är inte helt klarlagt, men tydligt är att den överviktiga hunden riskerar en sämre livskvalité, tidigare utveckling av kroniska sjukdomar och ett förkortat liv.

Det övergripande målet med projektet är att undersöka förändringar i ämnesomsättningen kopplat till övervikt hos hund. Att bättre förstå olika mekanismer kopplat till övervikt är ett viktigt led i utvecklingen av nya behandlingsstrategier och en bättre hundhälsa. Vi har genomfört en omfattande provtagning av friska labrador retrievers av varierande hull och publicering av resultaten pågår.

Publikationer
Kommande publikationer
  • Plasma metabolomics reveals lower carnitine concentrations in overweight Labrador Retriever dogs. J. Söder et al.
  • Plasma LC:MS metabolites in relation to different body condition scores in healthy Labrador Retriever dogs. J. Söder et al.
Doktorand

Leg. Vet. Josefin Söder (AFB)

Handledare

Sara Wernersson (AFB), Katja Höglund (AFB), Ragnvi Hagman (KV), Göra Andersson (HGEN), Johan Dicksved (HUV).


Kontaktinformation

Josefin Söder
Doktorand vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi                                                        

Telefon: 018-672949
E-post: josefin.soder@slu.se