Odling av syrsor i Kambodja – för foder och mat

Senast ändrad: 06 april 2022
Odling av syrsor. Foto.

Kan man föda upp syrsor på lokala foderresurser och sedan använda dem som livsmedel till människor?

Projektansvarig: Anna Jansson

Doktorand: Phalla Miech

Det finns ett stort behov av nya proteinkällor i utvecklingsländer. Ätbara insekter kan utgöra högkvalitativa livsmedel för människor, djur, fågel och fisk. Eftersom insekter är kallblodiga har de en snabb matsmältning och verkar släppa ut mindre växthusgaser än konventionell djurhållning. I vissa fall kan insekter odlas på grönt material/grönsaker som har ett begränsat fodervärde för människor. Därför är ätbara insekter ett seriöst alternativ till andra djurbaserade proteinkällor, antingen för direkt konsumtion, eller indirekt som foder. Syftet med detta projekt är att undersöka möjligheterna för syrsodling i Kambodja med hjälp av inhemska arter och billiga, lokala foderresurser.

 


Kontaktinformation

Anna Jansson
Professor, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Avdelningen för anatomi och fysiologi 
Telefon : 018-67 21 06