Relationen mellan katt och ägare

Senast ändrad: 26 april 2019

Relationen mellan två individer är svår att mäta, den är komplex och styrs av känslomässiga, sociala och kognitiva faktorer. Man har kommit en bit på vägen när det gäller relationen mellan hund och människa, men hittills har katten varit lite bortglömd inom forskningen i fråga om dess sociala behov och ännu desto mindre kring hur de knyter an till oss människor.

Anknytningsteorin säger att en individ (i detta fall katten) som är anknuten känslomässigt till en annan individ (ägaren) söker närhet till ägaren när den känner obehag, stressas vid ofrivilligt separation och känner glädje när de återförenas. Därför vill vi i denna studie utsätta katten för en mild påfrestning (t ex att bli lämnad ensam i en ny miljö, möta en främmande person i hemmet eller utsättas för ett plötsligt ljud eller en visuell överraskning) för att kunna studera hur katten förhåller sig till sin ägare i en utmanande situation. Söker den stöd eller trygghet hos ägaren, eller löser den situationen på egen hand?


Kontaktinformation

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se