Andningsfrekvens vid vila och sömn

Senast ändrad: 17 augusti 2021
Valp och kattungar

Andningsfrekvens vid vila och sömn hos friska unga hundar och katter i hemmiljö

Andningsfrekvens har visat sig vara en värdefull variabel för monitorering av djurs hälsostatus. Vi önskar nu att undersöka andningsfrekvenser vid vila respektive sömn hos unga friska hundar och katter i hemmiljö. Syftet är att undersöka om etablerade referensvärden för andningsfrekvens hos friska vuxna hundar och katter i hemmiljö även kan användas vid undersökning av unga hundar och katter.

Anledningen till att utföra dessa två studier (en omfattar unga hundar och en unga katter) är att det i dagsläget finns begränsad information om unga hundars och katters normala andningsfrekvens. Detta trots att andningsfrekvens vid vila/sömn på senare tid har visat sig vara en värdefull variabel för utvärdering av djurs hälsostatus. Vid mätning av unga hundars och katters andningsfrekvens används idag etablerade referensvärden för vuxna djur, men det är oklart om aktuella referensvärden även är representativa för unga djur.

Vår förhoppning är att så många djurägare som möjligt med friska unga hundar och katter (mellan 7 veckor och 1 års ålder) deltar i våra studier. Nedan finns en pdf-fil innehållande djurägarinformation samt blankett att fylla i för medverkande. Ni finner även på denna hemsida två instruktionsfilmer som visar hur andningsfrekvensen hos hund och katt uppmäts. Ni är varmt välkomna att höra av er om ni har några frågor!

Djurägarinformation och blankett att fylla i digitalt

Djurägarinformation och blankett att skriva ut

Instruktionsvideo - Katt 

Instruktionsvideo - Hund

Fakta: