Evolutionär management i stora mjölkbesättningar – en väg till bättre juverhälsa

Senast ändrad: 04 januari 2023
Juvret på en mjölkko. Foto.

Skötseln av kor i stora mjölkbesättningar blir allt mer komplicerad och lantbrukarna behöver ha ett bra beslutsstöd. Ett Nordiskt projekt tar ett nytt grepp i utvecklingen av sådana beslutsstöd, och vi tar ansvar för juverhälsan.

Syftet med detta projekt är att optimera beslutsfattandet i stora mjölkbesättningar genom att använda systematiska experiment som en integrerad del av avancerade system för management, dvs. ett ”evolutionärt managementsystem”. Systematiska experiment kan användas för att identifiera effekter av förändringar i insats. Sådana experiment kan enkelt utvärderas i stora besättningar som ofta har tillgång till automatiska eller halvautomatiska registreringar.

Vi kommer att tillämpa principerna för ”Evolutionary Operations” (EVOP), som används inom tillverkningsindustrin, och som innebär att man gör små systematiska ändringar i produktionsfaktorer och -procedurer och därigenom identifierar effektivare lösningar. En allmän modell, som utvecklas i Danmark inom ramen för ett Nordiskt projekt, kommer att anpassas till management av juverhälsa. Användningen av EVOP för beslutsfattande kring juverhälsa kommer att utvärderas, kvantitativt och kvalitativt, i ett fåtal Svenska mjölkbesättningar. 

Finansiär: Stifelsen Lantbruksforskning (SLF) 
Medsökande: Ylva Persson, Växa Sverige, Kerstin Svennersten Sjaunja, SLU
Samarbetspartner: Bengt-Ove Rustas, SLU

Fakta:

Detta projekt är avslutat


Kontaktinformation