Kalvdiarré i svenska mjölkkobesättningar

Senast ändrad: 04 januari 2023

Bovina calicivirus och kalvdiarré i svenska mjölkkobesättningar

Diarréer är ett av de viktigaste sjukdomsproblemen hos unga kalvar, både vad gäller ekonomiska förluster och djurvälfärd. I upp mot 40% av provtagna diarréfall kan emellertid ingen av de ”vanliga” infektionerna påvisas. Bovina calicivirus orsakar diarréer hos unga kalvar, men pga att effektiva diagnostiska metoder har saknats finns nästan ingen kunskap om dessa infektioners epidemiologi och smittspridning. Nya metoder gör det nu möjligt att på ett systematiskt sätt studera förekomsten av bovina calicivirus, deras betydelse för djurhälsan och vilka faktorer som påverkar förekomsten. I en pilotstudie påvisade vi bovina calicivirus av två olika typer i relativt hög frekvens hos unga kalvar med diarré.

I det här projektet undersöks dessa infektioners epidemiologi och smittspridningsmönster inom och mellan besättningar. Vi försöker också identifiera managementfaktorer som innebär ökad risk för infektion. Sådan kunskap är nödvändig för att effektivt kunna förebygga infektioner och sjukdom.

Medsökande: Ulf Emanuelson
Samarbetspartner: Enheten för djurhälsa och antibiotikafrågor SVA Virologen SVA

Fakta:

Projektet klart 


Kontaktinformation