Kalks effekt på kryptosporidier och kalvhälsa – ett fältförsök

Senast ändrad: 02 mars 2021

Diarré är vanligt hos unga kalvar och orsakas ofta av kryptosporidier. Målet med denna studie är att undersöka om man genom att inkludera släckt kalk i rengöringsrutinerna i besättningar med kryptosporidierelaterade kalvdiarréproblem kan minska smittspridningen i besättningen och få friskare kalvar.

Cryptosporidium parvum-infektion är en vanlig diarréorsak hos unga kalvar. Under sjukdomsfasen utskiljer en kalv miljontals s.k. oocystor, parasitens smittsamma stadium. Oocystorna är mycket tåliga i miljön och motståndskraftiga mot alla vanligen använda desinfektionsmedel. Kombinationen låg infektionsdos, hög utsöndring och hög tålighet i miljön gör att ett högt infektionstryck snabbt kan byggas upp och bidra till att kalvsjukligheten blir hög. Dessa förutsättningar innebär också att kalvdiarréproblem relaterade till kryptosporidios är särskilt svåra att åtgärda under praktiska förhållanden. Det har tidigare visats att torr släckt kalk har en avdödande effekt på kryptosporidier i laboratoriet, men ännu finns inga studier gjorda på effekten av kalk på kryptosporidier i stallmiljö.

Målet med studien är att undersöka om rengöring med släckt kalk är effektivt för att minska smittspridning av kryptosporidier i besättningar med omfattande diarréproblem hos kalvarna.

Fyra mjölkbesättningar kommer att rekryteras och varje besättning kommer att delta i studien under 6-7 månader. Under denna tid används släckt kalk som desinfektion av hälften av kalvboxarna avsedda för icke-avvanda kalvar medan resterande boxar lämnas utan kalkbehandling.

Vi förväntar oss att resultaten kommer att visa om man genom att strö torr släckt kalk på golv och väggar i kalvboxarna i samband med att de rengörs kan förhindra smittspridningen och minska smittrycket av C. parvum hos besättningens kalvar.

Fakta:

Projekttid: 2014-09-01 - 2017-12-31

Financiär: Swedish Farmers' Foundation for Agricultural Research

Samverkan:
SVA


Kontaktinformation

Camilla Björkman
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för idisslarmedicin                                                        

E-post: camilla.bjorkman@slu.se