När mjölken smakar blåbär

Senast ändrad: 22 augusti 2023
Kor på rad i ett stall

Mjölk kan ibland ha olika lukt- och smakfel. Ett av dem är när mjölken har doft och smak av blåbär, vilket kan påverka kvaliteten på en hel mjölksilo på mejeriet och de produkter man tillverkar.

I detta projekt ska vi försöka ta reda på orsakerna till detta smakfel. Vår huvudhypotes är att det har att göra med störningar i kons näringsförsörjning och därmed förändringar i de nedbrytningsprodukter som bildas.

Vi kommer att analysera mjölk och foder från drabbade gårdar och intervjua lantbrukarna om en mängd olika faktorer som kan tänkas ha bidragit till problemet.

Projektet är ett samarbete mellan SLUs institutioner för norrländsk jordbruksvetenskap samt molekylära vetenskaper, Norrmejerier, Arla, Falköpings mejeri samt Växa Sverige.

Projektet finansieras av Familjen Kamprads Stiftelse, Stiftelsen Lantbruksforskning och Regional jordbruksforskning för norra Sverige.


Kontaktinformation