Minska metanutsläpp under förvaring av gödseln med asparagopsis taxiformis

Senast ändrad: 08 februari 2023
En flaksa med lock utrustat med slangar. Foto.

Syftet med detta försök är att undersöka om metanutsläpp från gödseln från mjölkkor kan minska under lagring med hjälp av algen Aspargopsis taxiformis. Projektet finansieras av Carl Tryggers stiftelse.

Läs mer om projektet på den engelska sidan.