Restaurering och skötsel för uthållig produktion på betesmarker i Östafrika

Senast ändrad: 04 februari 2021
Ko på bete i Chepereria. Foto.

I detta projekt ska vi identifiera och analysera restaurerings- och skötselåtgärder som kan ge en uthållig och produktiv utveckling av torra betesmarker i Östafrika.

En välmående betesmark är ett produktivt ekosystem som ger stor mängd biomassa av god kvalitet för betande djur och innehåller en mångsidig blandning av vegetationsarter med en hög andel perenner som växer på frisk och bördig mark. Torra betesmarker försämras ofta snabbt och har låg produktivitet. Torrmarker är ett viktigt biom eftersom de är värd för cirka 25% av den mänskliga befolkningen i världen och 50% av dess boskap. Degraderingen av torra landområden förvärras av befolkningsökning, överbete och klimatförändringar. Efterfrågan på boskapsprodukter förväntas öka med cirka 50-60% fram till 2050 och detta är en möjlighet för fattiga djurhållare i Afrika söder om Sahara att förbättra deras försörjning.

Detta projekt syftar till att identifiera restaureringsinsatser och skötselmetoder som främjar välmående, produktiva och hållbara betesmarker. Resultaten kommer att bli förbättrad produktion i boskapsskötseln liksom förbättrad markhälsa, hydrologisk funktion och tillhandahållande av ekosystemtjänster i stort, vilket leder till bättre livsmedels- och vattensäkerhet och förbättrad försörjning.

Vi kommer att jämföra olika restaureringsinsatser och skötselmetoder på två anläggningar i Kenya (Chepareria och Kalama) med ”business as usual” ur både miljö- och produktivitetsaspekter. Vi kommer att studera markkol och vattendynamik, vegetationsdynamik, betesmarkens hälsa och kvalitativa och kvantitativa aspekter på foderproduktion. Resultaten kommer att modelleras och skalas genom fjärranalys och genom att länka resultat till ett nätverk med mer än 300 platser i tropikerna (LDSF-platser) som analyseras med Ecosystem Health Surveillance systemet som utvecklats av World Agroforestry (ICRAF).

I en del av projektet kommer vi inom LDSF-platserna att placera ett nyutvecklat koncept för Livestock caféer (LC) som kommer att fungera som ett nav för fältbesök av grupper av lantbrukare. På Livestock caféerna kommer vi att testa alternativ för förbättrad och hållbar hantering av betesmarker, särskilt hur foder- och boskapsproduktionen kan intensifieras för att bibehålla eller få motståndskraft. Dessa försöksytor kommer att sås med inhemska gräs och en kombination av gräs och baljväxter. De kommer att användas för foderproduktion och kan även användas för kontrollerat bete av de lokala byarna (därav termen "café").

Detta forskningsprojekt drivs av en tvärvetenskaplig grupp forskare från Sverige och Kenya. Kommunikation och interaktion med slutanvändare och beslutsfattare är en integrerad och naturlig del i vårt försöksupplägg.

Projektledare:

Ewa Wredle

Projektgrupp:

Gert Nyberg, Aida Bargues Tobella, Ulrik Ilstedt (all SLU), Stephen Mureithi (Univ of Nairobi) and Leigh Winowiecki (ICRAF).

Fakta:

Projektet finansieras av Formas och pågår 2021 - xxxx.