Vaccin mot Blåtunga

Senast ändrad: 04 oktober 2022

Blåtunga och Immunostimulating Complexes (BT-ISCOM): Utveckling och utvärdering av ett DIVA subenhetsvaccin

Den globala uppvärmningen har medfört att vektorburna sjukdomar nu spridits världen över. Sedan 1998 har nio serotyper av blåtungevirus (BTV) introducerats i Europa, och ett av dem, BTV-8, har redan spridits över två tredjedelar av denna kontinent, inklusive Skandinavien. I Europa har utbrott av BTV-8 en stark negativ effekt på djurskyddet för får och nötkreatur, genom hög morbiditet och genom att redan ha orsakat mer än 1.5 miljoner dödsfall/avlivningar. BT vaccination är nödvändigt för sjukdomskontroll eftersom smittskyddsåtgärder har liten effekt. Kommersiella vacciner har dock nackdelar som begränsar dess användning för att förhindra smittspridning och för virusutrotning.

Detta projekt är ett internationellt samarbete med målet att utveckla ett BTV-8 subenhets-vaccin med ISCOM som adjuvant (BT-ISCOM), som möjliggör differentiering mellan vaccinerade och infekterade djur (DIVA). Vaccinet kommer att innehålla VP2, VP5 och NS1/2/3 proteiner från BTV-8, producerade in vitro, och DIVA testen kommeratt baseras på detektion av antikroppar mot VP7.

Detta arbete är nödvändigt för framtida utvecklande av DIVA vaccin mot flera serotyper av BT/ andra Orbivirus. Projektet har stor samhällelig betydelse för djurskyddet.

Finansiär: Formas
Medsökande: Sara Hägglund (SLU/KV)
Samarbetspartner: Stephan Zientara (ANSES/France)


Kontaktinformation