Vad påverkar överlevnaden av embryon hos nöt

Senast ändrad: 04 januari 2023

Hur påverkar metabolisk obalans äggcellskvalitet och tidig embryoutveckling hos nötkreatur

Projektet handlar om hur olika metaboliska situationer påverkar mjölkkons fertilitet genom att undersöka hur metabolisk obalans förändrar morfologin, mognaden, kvalitet och genuttryck i äggceller och tidiga embryon. Huvudhandledare är Hans Gustafsson, doktorand Denise Laskowski och projektet startades i hösten 2011. Projektet finansieras av FORMAS.

Nedsatt fruktsamhet är ett stort problem i svenska mjölkko-besättningar och leder till stora ekonomiska förluster för lantbrukare. Det är viktigt att kalvningsintervallen inte blir för långa för att korna ska ge optimalt med mjölk. För en optimal situation ska en ko kalva en gång per år. Om kvigor inte blir dräktiga går de ofta upp i vikt och insulin-nivån i kroppen ökar. Ju fler gånger de blir inseminerade utan framgång, desto större risk finns att de aldrig blir dräktiga och försvinner från besättningen. Det innebär därmed ekonomiska förluster. Ett annat problem uppträder under perioden runt kalvning och de första veckorna i laktation hos högproducerande mjölkkor. De är då ofta i negativ energibalans eftersom de inte kan äta tillräcklig mycket för att underhålla kroppen och mjölkproduktionen. Insulin är ett nyckelhormon som på olika sätt reglerar ämnesomsättningen. Situationen hos kor kan också ha komparativ värde eftersom nedsatt fruktsamhet även är en ökande problem hos människor, samtidig som ämnesomsättningsproblem som diabetes och fetma ökar i populationen. Äggceller och tidiga embryon är känsliga för obalans i ämnesomsättningen, t.ex. vid övervikt eller negativ energibalans.

Syftet med försöket är att studera hur olika insulinkoncentrationer i odlingsmedia av provrörsodlade embryon påverkar deras gen-uttryck (överföringen av information i DNA till cellens struktur och funktion) och överlevnad under de första 8 dagarna efter befruktning. På detta sätt vill vi simulera situationen i ko under olika metaboliska extremsituationer. I en första studie har vi undersökt embryons utvecklingskompetens i laboratoriet till dag 8 under varierande insulinnivåer.

Förhoppningen med studien är att bättre förstå vilka processer som kan påverka överlevnad eller tidig embryodöd hos nötkreatur utan att behöva använda levande djur och därmed också att försöka hitta lösningar för problematiken. Vi undersöker utvecklingsförmågan och kvalitet på embryon med olika metoder (färgning, kläckning, mikroskopi) och ska i nästa studie även undersöka genuttrycket hos dessa embryon. I andra studien ska vi undersöka utvecklingskompetens till dag 15, med hjälp av Ovum pick up och Embryo transfer på levande kor. Analysmetoderna kommer att vara de samma som i första in vitro studie.

Finansiär: FORMAS
Medsökande: Denise Laskowski, Ylva Sjunnesson; Renée Båge, Patrice Humblot, Göran Andersson

Fakta:

Projektet klart 


Kontaktinformation