ReiGN - reindeer husbandry in a globalizing North

Senast ändrad: 22 december 2022
Två renar och en renskötare framifrån. Foto.

Resilience, adaptations and pathways for actions

ReiGN är ett nordiskt kompetenscentrum, finansierat av NordForsk, som omfattar ett brett forskningsfält och inkluderar genetik, evolutionsteori, livshistoria, ekologi, naturresurshantering, arkeologi, antropologi, avel, bevarandebiologi, bio-ekonomi, politik och lagstiftning. Det övergripande målet är att förstå hur klimatförändringar och andra processer i Arktis kan komma att påverka renskötseln i Fennoscandia och hur industrin kan anpassa sig till förändringar.

Läs mer om ReiGN


Kontaktinformation

Birgitta Åhman, professor
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, avdelningen för renskötsel, SLU
birgitta.ahman@slu.se, 018-67 23 08