Avfall från fiskodlingar - ursprung, former och funktioner som gödningsmedel i jordbrukssystem

Senast ändrad: 08 december 2021
Ett tiotal burar med fiskodling. Till höger i bild syns en kaj med en lyftkran och en lastbil. Foto.

I en framtida cirkulär ekonomi är det önskvärt att mineralnäring från fiskavfall tas tillvara för växtproduktion inom jordbruk och trädgårdsnäring. Utmaningar relaterade till att sluta kretsen mellan vattenbruk och jordbruk är insamling och behandling av avfallet för att bevara näringsämnen samt formuleringen av effektiva gödselmedel.