Biostimulanter i avfall från akvakultur – förbättrade analytiska metoder

Senast ändrad: 11 maj 2022
Biostimulanter i vattenavfall. Illustration.

Avfallet från fiskar (gödsel) innehåller viktiga mineralnäringsämnen (kväve och fosfor) och även biostimulanter som krävs för växters tillväxt. Värdet av detta fiskavfall, som organiskt gödningsmedel och källa till växtnäringsämnen, har inte erkänts i någon större utsträckning och inte heller karakteriserats tillräckligt. Detta projekt kommer att anpassa de bioanalytiska tekniker som krävs för att analysera biostimulanter i fiskavfall.