Rapporter

Senast ändrad: 21 mars 2022

Publikationer från projektet 5 ton fisk i disk

Sveriges första gröna regnbågslax uppfödd på svenskt cirkulärt foder. Slutsatser och rekommendationer från projektet Fem ton grön fisk i disk. Axfoundation och SLU. 

5 ton grön fisk i disk – Affärsmodellering FAS 2. 2021.Linnea Lindkvist, Andreas Hanning, Chalmers Industriteknik.

Moa Hallqvist och Lisa Jodensvi. Uppbyggnad, drift och utvärdering av en småskalig testanläggning för fluglarvsodling. Slutrapport Härnösand Energi och Miljö.

Tobias Eisert. 2021. Process efficiencies in Black Soldier Fly composting. Evaluation of process parameters of food industry waste treatment using Hermetia illucens.

Daniel Ismail Eriksson. 2021. Design and evaluation of black soldier fly larvae and frass compost separator. Master thesis in Sustainable Development 2021/53 Examensarbete i Hållbar utveckling. Uppsala universitet. Institutionen för geovetenskaper.

Cecilia Lalander, Evgheni Ermolaev, Viktoria Wiklicky, Björn Vinnerås. 2020. 
Process efficiency and ventilation requirement in black soldier fly larvae composting of substrates with high water content,
Science of The Total Environment,
Volume 729, 138968, ISSN 0048-9697

L. Lindberg, E. Ermolaev, B. Vinnerås, C. Lalander. 2022. Process efficiency and greenhouse gas emissions in black soldier fly larvae composting of fruit and vegetable waste with and without pre-treatment, Journal of Cleaner Production,
Volume 338, 130552, ISSN 0959-6526.

 

 

 

Tillbaka till projektsidan


Kontaktinformation