Konsumenternas acceptans och riskuppfattning av insektsbaserat fiskfoder

Senast ändrad: 03 februari 2022
Black soldier fly larvae. Photo.

Insekter betraktas alltmer som en hållbar proteinkälla i fiskfoder, men vad har konsumenterna för attityder till fisk matade med insekter istället för konventionella proteinkällor?

Insektsbaserat foder som en viktig proteinkälla inom akvakultur har potential att öka livsmedels- och fodersäkerheten och bidra till cirkulär ekonomi. Konsumenternas riskuppfattning spelar en stor roll vid policyutformning såväl som kommersiell utveckling av insektsbaserat fiskfoder. Vår kunskap är dock begränsad i detta avseende, och därför är det viktigt att undersöka konsumenternas acceptans och riskuppfattning när det gäller fisk som utfodras med insekter.

Vi kommer att genomföra en undersökning som består av tre delar. I den första delen kommer respondenternas allmänna inställning till att föda upp insekter som substitut för konventionella proteinkällor (t.ex. soja och fiskmjöl) och till att använda insekter som ingrediens i kombination med andra konventionella ingredienser att bedömas.
I andra delen bedöms deltagarnas risk-nytta attityder och slutligen i del tre kommer konsumenternas köpvilja och vilja att betala för fisk utfodrad med insekter jämfört med konventionellt foder att undersökas.

Vi planerar även att studera hur tillhandahållande av information om miljöfördelar med insektsbaserade livsmedel, särskilt potentialen att bidra till den cirkulära ekonomin, kan påverka konsumenternas val.

Medverkande

Huvudsökande:

  • Aleksandar Vidakovic, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, VH-fakulteten, SLU.

Medsökande:

  • Ashkan Paksersht, Institutionen för ekonomi, NJ-fakulteten, SLU och Institutionen för bioekonomi, Novia University, Finland.

Fakta:

Start och slutdatum: 2021-10 till 2022-06

Projektet finansieras av SLU Aquaculture som stödjer fakultetsöverskridande samarbeten för att ytterligare stärka forskning inom akvakultur vid SLU. Läs mer om SLU Akvakultur, aktuella forskningsprojekt och kommande utlysningar.