LIVEFLY2fish – hela levande larver av svart soldatfluga som foder till regnbåge

Senast ändrad: 11 januari 2022
Black soldier fly larvae. Photo.

Användning av insekter i foder till fisk godkändes av EU 2017. Vilda laxfiskar och andra fiskarter har insekter som del i sin naturliga föda. Att ge insekter som foder till odlad fisk kan vara både miljövänligt och samtidigt förse fisken med de näringsämnen den behöver. Det här projektet undersöker om det går att utfodra regnbåge med levande larver av svart soldatfluga.