Utfodringsrelaterade orsaker till kolik

Senast ändrad: 04 juli 2024
Insamling av hästgödsel i plastpåse. Foto.

Datainsamling för att öka kunskapen om nutritionsrelaterade orsaker till kolik

Kolik är ett av de vanligast förekommande hälsoproblemen hos häst. Kolik är ett begrepp som beskriver symptom på "ont i magen" och det kan finnas ett stort antal olika orsaker, både sådana som har med utfodring och skötsel att göra och sådana som inte har det. När det gäller de utfodringsrelaterade faktorerna finns det en hel del kunskap om riskfaktorer, t ex stora givor av stärkelserika kraftfoder, men det finns också kunskapsluckor eller motsägelsefulla resultat som kan ha att göra med olika klimat och olika traditioner eller sätt att utfodra och hålla häst. Det finns inte så mycket detaljerad data om utfodringsrelaterad kolik under svenska förhållanden. I detta projekt har sådan datainsamling påbörjats. Den första delen har kartlagt nutritionsrelaterade orsaker till kolik via en stor enkätstudie omfattande 3264 hästar, varav 523 hade haft kolik och resten inte hade haft det. Resultatet från denna delstudie finns publicerat i ett examensarbete

Projektet fortsätter med en undersökning av träckens egenskaper (partikelstorlek, torrsubstanshalt, förekomst av sand) hos hästar med och utan kolik som besökt ett djursjukhus. Studien kompletteras med insamling av uppgifter om hästens utfodring, användning och skötsel. Detta projekt är en del av ett större projekt om samband mellan kolik och parasitinfektion, som drivs av Eva Tydén, Inst. för Biomedicin och Veterinär Folkhälsovetenskap, SLU.

Fakta:

Projektet startade 2016 och finansierades av SLU.