Fodereffektiva kor

Senast ändrad: 18 september 2020
Benen på en ko på bete. Foto.

Detta projekt är avslutat.

Detta projekt representerar SLU:s del i en gemensam nordisk ansökan för förbättrad fodereffektivitet (FE) och minskad miljöpåverkan i mjölkproduktionen. Begreppet fodereffektivitet beskriver hur effektivt, näringsämnen omvandlas till animalieprodukter. FE har länge utnyttjats som ett nyckeltal inom gris, nöt och fjäderfäproduktion.

Forskningsområdet FE har nyligen utpekats, som en av de viktigaste faktorerna för att stärka konkurrenskraften för mjölkproduktionen och även minska miljöpåverkan. Förbättrad FE kan uppnås genom att inkludera egenskapen i avelsmålen, men även genom förbättrad utfodring och management. Den främsta utmaningen för att förbättra FE, är att få fram ett stort dataunderlag, i form av goda fenotypiska observationer.

Genom detta nordiska projekt kan vi utnyttja resurser från flera försöksbesättningar och forskningsmiljöer. Projektet kommer att ge en god möjlighet att öka lönsamheten i produktionen och öka mervärdet för det nordiska avelsmaterialet.

 

Projektplan. Bild. 

Detta projekt pågick i 2 år och finansierades av SLF.

 

Projektansvarig från HUV:

Jan Bertilsson

Huvudsökande:

Pekka Huhtanen

Medsökande:

Britt Berglund

 

Resultat

Slutrapport från projektet


Kontaktinformation