Goda bakterier i juvret hos friska kor

Senast ändrad: 18 september 2020
Närbild på ett kojuver. Foto.

Finns det en flora av goda bakterier i mjölk från friska kor?

Mjölk är ett av de viktigaste livsmedlen för människor i stora delar av världen. Genom avel, utfodring och skötsel ökar mängden mjölk en ko producerar per år men med den högre mjölkmängden följer en ökad risk för inflammation i juvret, så kallad mastit.

Ny forskning på mjölk från kvinnor tyder på att kvinnor har en flora av goda bakterier i brösten och det är möjligt att denna bakterieflora kan ha samma skyddande funktion som goda bakterier i tarmen och på huden. Nu skall en forskargrupp bestående av Sigrid Agenäs, Johan Dicksved och Karin Östensson på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Karin Persson Waller på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) samt Mark McGuire från USA ta reda på om det finns en flora av goda bakterier i mjölk från friska kor. Detta kommer att göras genom att använda en metod som bygger på analys av bakteriernas arvsmassa. Tidigare har den normala rutinen för att detektera bakterier varit att odla mjölk på agarplattor men denna metod påvisar bara de bakterier som växer på just det odlingsmedium som används. Med dagens rutinmetoder kan sjukdomsalstrande bakterier inte hittas i en stor andel av undersökta mjölkprover från kor med mastit.

- Det här är ett väldigt spännande projekt! Om vi hittar ett brett spektrum av snälla bakterier i mjölk från friska kor, och profilen från en enskild ko är stabil över tid kommer vi att få en helt ny syn på hur mjölkkörtlarnas immunförsvar fungerar, säger Sigrid Agenäs, forskare på SLU som kommer att leda projektet. Ett långsiktigt mål med projektet är att kunna använda mjölkens bakterieprofil för att förutsäga risken för att en viss ko skall få mastit och att använda denna information för att förebygga att hon blir sjuk. Projektet kan även leda till mer specifik och minskad användning av antibiotika till kor som har mastit.

Projektet är av stor betydelse eftersom det både kan leda till förbättrad djurhälsa, minskad antibiotikaanvändning, bättre ekonomi och bättre mjölkråvara för human konsumtion.

Projektet har tilldelats 4.3 miljoner kronor av forskningsrådet Formas och kommer att pågå mellan 2013 och 2015.

 

Fakta om juverinflammation

Akut mastit med kliniska symptom är smärtsamt för kon och kostsamt för hela mejerikedjan. Även vid tyst förlöpande, så kallad subklinisk juverinflammation, minskar mjölkmängden vilket medför stora inkomstbortfall. I Sverige uppgår kostnaden för subklinisk juverinflammation till omkring 550 kronor per ko och år. Det finns flera olika faktorer som kan orsaka mastit, vanligen att en sjukdomsalstrande bakterie kommer in i juvret.

 

Projektansvarig:

Sigrid Agenäs, sigrid.agenas@slu.se, 018-671633

Övriga medverkande: 

Johan Dicksved, Karin Persson-Waller (SVA)


Kontaktinformation

Sigrid Agenäs, professor
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, avdelningen för idisslare, SLU
sigrid.agenas@slu.se, 018-67 16 33, 070-697 32 31