Utfodringsrutinen av råmjölk och dess inverkan på kalvens tillväxt, hälsa och välbefinnande

Senast ändrad: 22 september 2020
Två små SRB-kalvar på spaltgolv. Foto.

Syftet med detta projekt var att undersöka hur rutinerna att utfodra den nyfödda kalven råmjölk påverkar hälsa, tillväxt, Ig-status, beteende och foderkonsumtion.

Grunden för uthållig animalieproduktion med god djurvälfärd och djurhälsa läggs redan hos den nyfödda kalven. Kalven föds utan eget immunförsvar och är beroende av att tillföras antikroppar via råmjölk från modern de första levnadstimmarna. För att säkerställa en snabb och säker råmjölkstilldelning har rutinen att ge kalven den första råmjölken via sond introducerats i en del länder och nu även i Sverige. Emellertid har det rests en del frågetecken såsom om metoden är etiskt försvarbar, om den verkligen ger de positiva effekter på djurhälsa, välbefinnande och tillväxt som framförts.

Syftet med detta projekt är att utifrån ett övergripande perspektiv undersöka hur rutinerna att utfodra den nyfödda kalven råmjölk påverkar hälsa, tillväxt, Ig-status, beteende, foderkonsumtion m.m. samt att undersöka hur metoden accepteras av samhället.

Studien ska genomföras med 60 kvigkalvar fördelade på tre grupper där en grupp blir utfodrade med sond, en grupp får råmjölk via nappflaska och en grupp vistas med kon och utfodras första målet med nappflaska. Första levnadsveckan registreras Ig-status, tillväxt, hormonstatus, beteende, foderkonsumtion, hälsa etc, därefter följs kalvarna upp till 6 mån ålder avseende nämnda parametrar. Dessutom görs en undersökning om metodens acceptans bland lantbrukare, rådgivare och konsumenter.

Resultaten förväntas kunna bidra till rekommendationer för lantbruket om råmjölksutfodring till den nyfödda kalven samt utgöra ett vetenskapligt underlag för beslutsfattare.

 

Medverkande:

Carlos Hernandez (HUV), Lotta Berg, Lena Lidfors och Helena Röcklinsberg (HMH) och Stefan Alenius (KV) 

Fakta:

Projektet finansierades via FORMAS (5,123 milj SEK) och pågick 2014 - 2016.