Alternativa fodermedel för marin fisk, sötvattenfisk och jätteräka

Senast ändrad: 01 oktober 2020
Räkor i vatten. Foto.

Syftet med projektet var att utvärdera och jämföra möjligheten att använda öljäst och en mikrobblandning för att ersätta fiskbaserade proteinmjöl i fodret till den marina fisken asiatisk havsabborre (Lates calcarifer), till sötvattensfisken Röd tilapia (Oreochromis sp.) samt till sötvattenlevande jätteräka (Macrobrachium rosenbergii).

Forskningen som rör marin fisk utförs i södra Kambodja på Marine Aquaculture Research and Development Centre av doktorand Sen Sorphea. Projektet som handlar om sötvattenfisk och jätteräkor genomförs vid An Giang University i Vietnam av doktorand Nguyen Huu Yen Nhi.

Vattenbruk spelar en viktig roll för ekonomi och livsmedelsförsörjning för dessa länder och för övriga världen genom dess levererans av produkter som är rika på protein, essentiella fettsyror, vitaminer och mineraler. Dock är investeringskostnaden för vattenbruk hög på grund av fodret som står för 50-70% av produktionskostnaden. Idag är den vanligaste proteinkällan i fiskfoder fiskmjöl. Därför är det av största vikt att minska användningen av fiskmjöl och andra proteinkällor som skulle kunna användas som människoföda i stället. Det är nödvändigt att hitta alternativa fodermedel till vattenbruk, för att få en hållbar och mer miljövänlig produktion av hälsosamma livsmedel.

I dessa projekt utvärderas mikrobiellt protein som fodermedel vid fiskodling. Lokalt tillgängliga substrat som krossat ris, riskli och fiskrens från Pangasiusodling kommer att användas som substrat vid odling av jästen. Sedan utvärderas fodermedlets näringsinnehåll och lämplighet att användas som foder till asiatisk havsabborre, röd tilapia och jätteräkor.

Doktorander:

Porträttbild på Sorphea Sen. Foto.

Ms. Sen Sorphea

Porträttbild på Nguyen Huu Yen Nhi. Foto.

Ms. Nguyen Huu Yen Nhi

Handledare:

Anders Kiessling (1), Torbjörn Lundh (1), Jan Erik Lindberg (1) and Matilda Olstorpe (2)

1) Institutionen för husdjurens utfodring och vård

2) Institutionen för mikrobiologi

 

Doktorsavhandlingar:

Brewer’s yeast as a protein source in the diet of tilapia (Oreochromis niloticus) and freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii) reared in a clear water or biofloc environment. Av Nguyen Huu Yen Nhi.

Evaluation on brewery yeast and insect meal (black soldier fly and cricket meal) to replace trash fish in the diet for Asian seabass (Lates calcarifer) in Cambodia. Av Sorphea Sen.